Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türk resmileri Guleni 2000 ýyllyk tussaglyga höküm etmek isleýär


Fethullah Gulen öz öýünde, Saylorsburg, Pennsylwania, ABŞ, 29-njy iýul, 2016

Türkiýäniň prokurorlary ýurduny terk eden dinçi Fethullah Gulene garşy 2 527 sahypalyk aýyplamalaryň toplanandygyny habar berdiler. Resmiler Guleni geçen aýda 240 adamyň ölümine sebäp bolan başa barmadyk harby agdarylyşygy amala aşyrmak synanyşygyna gatnaşmakda güman edýärler.

16-njy awgustda çap edilen aýyplamada Guleniň “güýç bilen konstitusion düzgüni ýumurmaga synanyşygy” we “ýaragly terrorçy topary düzmegi hem dolandyrmagy” üçin ony ömürlik türme tussaglygyna iki gezek höküm etmegi, şeýle-de oňa goşmaça 1900 ýyl türme tussaglygynyň berilmegi talap edilýär.

ABŞ-da ýaşaýan Gulen başa barmadyk agdarylyşyga gatnaşygyny doly ret edýär.

Şeýle-de 18-nji awgustda Türkiýäniň polisiýasy 120 sany biznes ýolbaşçysyny tussag etmäge resminamanyň berilmeginiň yzýany Stambulda 44 şirketde reýd geçirdi.

Ýewropanyň Žurnalistler federasiýasy Türkiýede 68 žurnalistiň tussag edilendigini habar berdi.

15-nji iýuldan bäri Türkiýede 35 müňden gowrak adam saklandy, şol sanda 17 müň adam tussag astynda galýar, onlarça müň adam işden boşadyldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG