Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ täjik polkownigi üçin üç million dollar hödürleýär


Gulmurod Halimow

Birleşen Ştatlar geçen ýyl “Yslam döwleti” (YD) atly topara goşulan gaçgak täjik polkownigi Gulmurod Halimow barada maglumat üçin üç million amerikan dollary möçberde pul hödürledi.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň howpsuzlyk boýunça derňew we analiz bölüminiň ýerine ýetiriji müdiri Kurt Rise Waşingtonyň Halimowa ekstremist toparyň baş agzasy hökmünde seredýändigini 30-njy awgustda aýtdy.

Risiň žurnalistlere aýtmagyna görä, Halimowyň ýerleşýän ýeri baradaky maglumat ABŞ-nyň dünýäniň ähli ýerindäki ilçihanalaryna ýetirilip, ýa-da amerikan diplomatik edaralaryna elektron poçta arkaly iberilip bilner.

Täjigistanyň Içeri işler ministrliginiň ýörite güýçleriniň öňki ýolbaşçysy Halimow YD toparyna 2015-nji ýylyň aprel aýynda goşulypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG