Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenler çarwa oýunlarynda 8 altyn medal gazandy


Bütindünýä çarwa oýunlary, Gyrgyzystan, sentýabr, 2016.

Türkmenistan Gyrgyzystanda geçýän Bütindünýä çarwa oýunlarynda göreş boýunça sekiz sany altyn medal gazandy.

Bu halkara ýaryşynyň çäginde 7-nji sentýabrda “alyş” ýagny erkin göreş boýunça geçirilen bäsdeşlikde Türkmenistan üçin dört altyn medaly aýallar we dört medaly erkekler gazanypdyr. Bäsdeşlige 34 ýurtdan 140 sportsmen gatnaşypdyr.

Gyrgyzystanda 3-nji sentýabrda başlanan we iki hepdeläp dowam etjek Bütindünýä çarwa oýunlaryna çarwaçylyk däp-dessurlaryna eýe bolan 40 ýurduň, şol sanda Orsýetiň we ABŞ-nyň wekilleri gatnaşýarlar.

Gyrgyzystanyň inisiatiwasy bilen döredilip, Merkezi Aziýa halklarynyň çarwa milli sport görnüşlerini öz içine alýan bu halkara ýaryşy birinji gezek 2014-nji ýylyň sentýabrynda Yssyk kölde geçirilipdi we oňa jemi 17 ýurduň, şol sanda Türkmenistanyň wekilleri gatnaşypdy.

XS
SM
MD
LG