Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Oglan bolsaň, "Siriýa gitdiňmi, namaz okaýaňmy?" diýýärler


Aşgabat aeroporty

Aşgabat aeroportynda "oglan bolsaň, Siriýa gitdiňmi, namaz okaýaňmy, arak guýup bersem içersiňmi?" diýen ýaly soraglary berýärler, "gyz maşgala bolup Türkiýä gideňde saňa jelep hökmünde seredýär migrasiýa işgärleri" diýip, Azatlygyň okyjylary ýazýarlar.

Hatlarda ylaýta-da Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň gödekliginiň raýatlara has ýiti täsir edýändigi bellenilýär.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny ýolagçylaryň Aşgabadyň aeroportynda başdan geçirýän tejribelerine gönükdirýär.

Bu gepleşigi diňläp,öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Oglan bolsaň, "Siriýa gitdiňmi, namaz okaýaňmy?" diýýärler
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (8)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG