Sepleriň elýeterliligi

Daşkent: Kerimowyň ady metjide dakylar


Yslam Kerimowyň ady dakylýan metjit, Daşkent, 13-nji sentýabr, 2016.

Özbegistanyň paýtagty Daşkentiň iň gadymy metjitleriniň birine prezident Yslam Kerimowyň ady dakylar. Özbek hökümetiniň aýtmagyna görä, Kerimow 2-nji sentýabrda beýnisine gan inmesi zerarly aradan çykdy.

Kerimowyň gyzy Lola Kerimowa-Tillýaýewa özüniň we adamsynyň Daşkentde 2015-nji ýylda ýangynda zeper ýeten metjidi dikeltmegiň üstünde iş alyp barýandygyny 13-nji sentýabrda Facebook ulgamy arkaly habar berdi.

“Dini geňeşiniň ruhanylarynyň we jemgyýetiň eden tekliplerine laýyklykda metjide Özbegistanyň birinji prezidentiniň, meniň kakam Yslam Kerimowyň hatyrasyna Yslam-ata metjidi adynyň dakylmagy karar edildi”, diýip Kerimowa-Tillýaýewa ýazdy.

78 ýaşly Kerimowyň 27 ýylyň dowamynda Özbegistany dolandyran döwründe ýurduň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan başga pikirdäkilere we garaşsyz yslam ruhanylaryna gysyş görkezildi.

XS
SM
MD
LG