Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukraina Orsýetiň 'içalysyny' tussag edendigini aýdýar


Ukrainanyň Harkiw regionyndaky serhet geçelgesi

Ukraina Orsýetiň peýdasyna içalyçylyk etmekde güman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tussag edendigini aýdýar.

Döwlet serhet gullugy şübhe astyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň günorta Harkiw regionyna Orsýetden barýan wagtynda serhet geçelgesinde saklanandygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň geýimindäki düwmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübülerinde wideo we ses ýazýan gurallary tapandygyny aýtdy.

Ady mälim edilmedik özbek raýaty Orsýetde bikanun ýaşaýanlygy sebäpli tussag edilmeginden soň orsýet resmileriniň özüne ýazgy edýän gurallary berendigini serhetçilere aýtdy.

Bu adam Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna derňew üçin tabşyryldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG