Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: HMG-nyň regional kordinatory bilen duşuşyk boldy


Deýan Keserowiç

Halkara Migrasiýa guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça regional kordinatory Deýan Keserowiç bilen Aşgabatda duşuşyk geçirildi diýip, «Trend» habar gullugy Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp ýazýar.

Resmi habara görä, taraplar halkara migrasiýasyna degişli we mätäç adamlara ynamdar we netijeli kömek bermegiň esasy meseleleri barada maslahatedipdirler.

Halkara Migrasiýa guramasy Merkezi Aziýada 1989-njy ýyldan bäri hereket edýär, Türkmenistan bu gurama 2005-nji ýyldan bäri agza bolup durýar.
.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG