Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Edebiýat" kitabynyň yzyna alynmagynyň sebäbi belli däl


Türkmen okuwçylary

Azatlygyň ýerli çeşmelerinden gelip gowuşýan we sosial ulgamlarda peýda bolan habarlara görä, Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdeplerinden şu ýyl okuw başlanmazyndan öň 7-nji klas okuwçylaryna paýlanyp berlen okuw kitaplarynyň biri, «Edebiýat» kitaby gyssagly yzyna ýygnalypdyr.

Emma bu kitabyň yzyna alynmagynyň sebäbi barada ne mugallymlara, ne okuwçylara düşündiriş berlipdir.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda okuw kitaplary Bilim ministrliginiň öňüňden tassyklamagynda, döwletiň hasabyna çap edilip, okuwçylara mugt berilýär.

Azatlyk radiosy 7-nji klas okuwçylary üçin «Edebiýat» kitabynyň yzyna alynmagynyň bolup biljek sebäpleribaradaaşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

"Edebiýat" kitabynyň yzyna alynmagynyň sebäbi belli däl
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:48 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG