Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yahoo: hüjümi “döwletiň maliýeleşdirilýän topary” etdi


Yahoo

Yahoo internet kompaniýasy 2014-nji ýylda özüniň 500 million ulanyjysynyň şahsy maglumatlarynyň ogurlygy “döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän topar” tarapyndan amala aşyrylyp bilnendigini aýdýar.

Kompaniýa içerki derňewiň netijesinde “belli-belli adamlaryň maglumatlarynyň ogurlanandygyny” we munuň “döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän topar tarapyndan amala aşyrylandygyny” mälim etdi.

Atlandyrylmasyzlygyny soran ABŞ-nyň aňtaw gullugynyň resmileri bu haker hüjümleriniň Russiýanyň aňtaw gulluklarynyň ýa-da olaryň görkezmesi esasynda hereket edýän haker toparlarynyň amala aşyran ozalky hüjümlerine çalym edýändigini aýtdylar.

Yahoo bu mesele boýunça hukuk goraýjy gulluklar bilen işleşýändigini aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG