Sepleriň elýeterliligi

Owganystanda söweşijiler Marçagyň serhet galasyny basyp aldy


Owganystanyň ýörite güýçleri.

Owganystanyň günbatarynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna saklanyp galýar. Badgys welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynda söweşijiler hereket edýär.

Söweşijiler bu welaýatyň Marçak sebitinde ýerleşýän serhet galasyny basyp aldylar. Bu ýerdäki owgan güýçleriniň ýarag we harby enjamlary söweşijileriň eýeçiligine geçdi.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myrady dolurak maglumat taýýarlady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG