Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazak prezidenti ‘dümewe’ uçrandygy zerarly saglyk bejergisini alýar


Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew.

Gazagystanyň prezidentiniň edarasy prezident Nursultan Nazarbaýewiň dümewe uçrandygyny, şol sebäpli saglyk bejergisini alýandygyny aýdýar.

11-nji oktýabrda gazak prezidentiniň edarasy tarapyndan mälim edilen bu bildiriş garaşylmadyk maglumat boldy. Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda Nazarbaýewiň saglyk ýagdaýy barada adatça, köpçülige o diýen maglumat berilmeýärdi.

Sişenbe günki bildirişde gazak prezidentiniň saglyk ýagdaýy barada goşmaça maglumat berilmedi.

76 ýaşyndaky Nazarbaýew nebite gaz Gazagystana 1989-njy ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýär.

Mundan ozal, ol Hytaýda saglyk bejergisini alypdy. Şonda onuň nähili keselden ejir çekýändigi halk köpçüligine mälim edilmändi.

Şeýle-de, 11-nji oktýabrda Nazarbaýewiň edarasy prezidentiň Özbegistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirýän Şawkat Mirziýaýew bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirip, ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada maslahat edendigini habar berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG