Sepleriň elýeterliligi

Daşary ýurtda işlemek çäremi?


Daşary ýurda gitmekçi bolýan türkmenistanly zenan Aşgabadyň aeroportynda uçaryna garaşýar.

Türkmenistandaky ykdysady ýagdaýlaryň barha ýaramazlaşýandygy baradaky maglumatlaryň fonunda, Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýurdy terk edip, daşary ýurtlarda işlemäge gitmekçi bolýandyklaryny aýdýan türkmenistanlylardan hem barha köp maglumatlar gelip gowuşýar.

Ýogsa-da şeýle karara getiren sebäp ýa-da sebäpler näme? Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda şu we beýleki meseleler dogursynda gürrüň edilýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG