Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hanhowzuň ýol ugrundaky balykçylary

Aşgabat-Mary asfalt ýolunyň ugrunda balykçylar uzakly gün aýak üstünde durup, Hanhowuz suw howdanyndan tutan balyklaryna müşderi tapmaga synanyşýarlar. Olaryň aglabasy mekdep okuwçylaryndan ybarat. Hanhowuz massiwiniň ýaşaýjylary etrap merkezleriniň daşlygy sebäpli, howanyň yssy we sowuk temperaturasyna garamazdan, öz tutan balyklaryny ýoluň gyrasyna çykarýarlar. Bu balyklar bazar nyrhyndan telim esse arzan satylýar.

Aşgabat-Mary asfalt ýolunyň ugrunda balykçylar uzakly gün aýak üstünde durup, Hanhowuz suw howdanyndan tutan balyklaryna müşderi tapmaga synanyşýarlar. Olaryň aglabasy mekdep okuwçylaryndan ybarat. Hanhowuz massiwiniň ýaşaýjylary etrap merkezleriniň daşlygy sebäpli, howanyň yssy we sowuk temperaturasyna garamazdan, öz tutan balyklaryny ýoluň gyrasyna çykarýarlar. Bu balyklar bazar nyrhyndan telim esse arzan satylýar.

XS
SM
MD
LG