Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tehnologiýa läheňleri terroristik propagandasynyň öňüni almakçy


“Yslam döwleti” topary sosial ulgamlarynyň üsti bilen, öz hatarlaryna täze söweşijileri çekýärler.

Tehnologiýa läheňleri YouTube, Facebook, Twitter we Microsoft bilelikde işläp, özleriniň sahypalarynda terroristik propagandasynyň ýaýradylmagynyň öňüni aljakdyklaryny aýtdylar.

Kompaniýalar umumy maglumatlar bazasyny döredip, bir sahypada aýrylan ekstremistiki maglumatlaryň özleriniň beýleki websaýtlarynda hem tizara öçürilmegine mümkinçilikleriň dörediljekdigini mälim etdiler.

“Yslam döwleti” topary sosial ulgamlarynyň üsti bilen, öz hatarlaryna täze söweşijileri çekýärler.

Günbatar ýurtlary sosial ulgamlarda çap edilýän ekstremistik mazmunly maglumatlaryň has köp aýrylmagy üçin tehnologiýa kompaniýalaryna çagyryş etdiler.

Umumy maglumatlar bazasy geljek ýyldan işläp başlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG