Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistan 27 ýurduň raýatlaryna wizasyz syýahat etmek düzgünini girizdi


Özbegistanyň täze saýlanan prezidenti Şawkat Mirziýaýew. 5-nji dekabr, 2016 ý. Daşkent

Özbegistan dünýäniň 27 ýurdunyň raýatlaryna wizasyz syýahat etmek düzgünini girizdi.

Özbegistanyň täze saýlanan prezidenti Şawkat Mirziýaýew bu baradaky karara 6-njy dekabrda gol goýdy.

Bu karara laýyklykda, Awstraliýanyň, Awstriýanyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Ispaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň, Lýuksemburgyň, Niderlandlaryň, Günorta Koreýanyň, Singapuryň, Finlandiýanyň, Şweýsariýanyň we Ýaponiýanyň raýatlary syýahatçylyk maksatlary bilen Özbegistana wizasyz gelip, 30 gün galyp bilýär.

Şeýle-de, bu kararda Birleşen Ştatlaryň, Belgiýanyň, Fransiýanyň, Polşanyň, Çehiýa respublikasynyň, Wengriýanyň, Portugaliýanyň, Indoneziýanyň, Hytaýyň, Malaýziýanyň, Wietnamyň we Ysraýylyň 55 we ondan ýokary ýaşdaky raýatlarynyň syýahatçylyk maksatlary bilen Özbegistana gelip, 30 gün galyp biljekdigi nygtalýar.

Dünýäniň 27 ýurdundan gelen syýahatçylar Özbegistana gelende, 50 amerikan dollary möçberindäki ýurda giriş tölegini tölärler. Bu karar 2017-nji ýylyň 1-nji aprelinden güýje girýär.

XS
SM
MD
LG