Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hasabat: 2016-njy ýylda žurnalistleri öldürmek rekord derejede pese gaçdy


Ukrainanyň Kiýew şäherinde öldürilen žurnalist Pawel Şeremetiň tabydyny göterip barýan adamlar.

Metbugat azatlygyny gorap çykyş edýän halkara topar 2016-njy ýylda öz işi bilen ilteşikli öldürilen žurnalistleriň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende rekord derejede pese gaçandygyny, emma uruş zonalarynda işleýän žurnalistleriň ölüminiň artandygyny aýdýar.

Düýbi Nýu-Ýorkda ýerleşýän “Zurnalistleri goramak baradaky komitetiň” 19-njy dekabrda ýaýradan hasabatynda 2016-njy ýylda has az žurnalistiň öldürilendigi mälim edilýär. Şol bir wagtda, raportda şu ýyl uruş suratçysy ýa-da habarçysy bolup işlemek iň ýowuz žurnalistika işine öwrüldi diýilýär.

“Zurnalistleri goramak baradaky komitet” şu ýyl uruş döwründe žurnalistleriň ölmegi 2013-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi diýip, muňa esasanda Ýakyn Gündogarda dowam edýän konfliktiň sebäp bolandygyny belleýär.

Hasabatyň netijelerine görä, şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan 15-nji dekabryna çenli azyndan 48 žurnalist öz işi bilen ilteşikli öldürildi. Bu görkeziji geçen ýyl 72-ä barabardy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG