Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan ikinji emeli hemrany kosmosa uçurmaga taýýarlyk görýär


ABŞ-nyň Florida ştatyndaky Kanaweral stansiýasy

Türkmenistanda ikinji sputnigiň, ýagny milli emeli hemranyň kosmosa uçurylmagy üçin tehniki taýýarlyklar görüldi.

Resmi maglumatlara görä, emeli hemranyň işi ýeri barlamakdan ybarat bolar.

Türkmenistanyň TürkmenÄlem 52°E atly ilkinji emeli hemrasy 2015-nji ýylyň 28-nji aprelinde ABŞ-nyň Florida ştatyndan uçurylyp, 17-nji maýda kosmosdaky orbitasyna çykypdy. Bu emeli hemrada oturdylan gurallaryň güýjüniň Ýewropanyň we Aziýanyň onlarça ýurduna, şeýle-de Ýakyn Gündogar we Demirgazyk Afrika ýurtlaryna hyzmat etmäge ukyplydygy bellenýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG