Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Italiýa: Ýol hadysadynda 16 okuwçy heläk boldy


Italiýa, Werona

Demirgazyk Italiýada Wengriýanyň mekdep okuwçylaryny alyp gelýän awtobusyň heläkçilige uçramagy netijesinde azyndan 16 adam öldi, 39 adam bolsa ýaralandy diýip, italian mediasy habar berdi.

Fransiýadan Wengriýa barýan awtobus 20-nji ýanwar agşam Weronadaelektrik sütünine urup, gije ýarymdan öň otlandy diýip, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri aýtdylar.

Awtobusyň üstündäki adamlar 14-18 ýaş aralygyndaky wenger okuwçylary eken.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG