Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Poroşenko parlament saýlawlarynyň ir geçirilmegine 'ýok' diýdi


Petro Poroşenko

Ukrain prezidenti Petro Poroşenko Kiýewde we Moskwada «käbir syýasatçylaryň», Ukrainanyň «durnuklylygyny bozmak üçin», ýurdy irki parlament saýlawlaryny geçirmäge mejbur etjek bolýandyklaryny aýtdy.

22-nji ýanwardaky Agzybirlik gününde çykyp gürlän Poroşenko özüniň bu tagallalara garşy durmak üçin kanunyň çäginde elinden gelen ähli işi etjekdigini aýtdy.

Şeýle-de ol, gündogar Donbas sebitinde «howpsuzlyk meseleleri» çözülýänçä, hiç bir konstitusiýa düzedişiniň bolmajakdygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG