Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

German protestçileri owgan bosgunlaryny goldaýar


Berlin, owagn bosgunlary

Germaniýada birnäçe müň adam bosgunlyk haýyşy ret edilen owgan bosgunlarynyň zor bilen yzlaryna iberilmegine garşy proteste çykdy.

"Yzlaryna dolanmaga mejbur edilýän adamlar ol ýerde howp-hatarsyz ýagdaýda ýaşap bilmezler» diýip, Hamburgdaky guramaçylar Owganystandaky ýagdaýyň agyrdygyny aýtdylar.

Iň uly demonstrasiýalar Berlinde we günbatar şäherDuesseldorfda boldy, bu şäherleriň hersinde 2 müň çemesi adam proteste çykdy.

Hamburgdaky demonstrasiýa 1500 çemesi adam toplandy. Guramaçylar 12 müň çemesi bosgunyň Owganystana dolanmaly edilendigini aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG