Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Owgan türkmenleri Magtymgulyny ýatladylar


Owganystanyň Jöwüzjan welaýatynyň paýtagty Şybyrgan şäherinde ýerli türkmenleriň jemgyýetçilik topary Magtymguly Pyragyny ýatlap, ýörite çäre geçirdi. 16-njy martda geçirilen bu dabara ýurduň beýleki sebitlerinden hem ýüzlerçe adam gatnaşdy.

XS
SM
MD
LG