Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

'Täze ekilen müňlerçe agaç gurap otyr'


Aşgabadyň dürli künjeklerinde täze nahallar ekildi

Türkmenistanyň häkimiýetleri şu ýyl ýurtda ýene 3 million agajyň ekiljegini yglan etdiler.

20 ýyl çemesi wagtyň dowamynda ýylda millionlarça täze agajyň ekilýändigini resmi derejede hasabat berilýär. Esasan arça agaçlaryň aglaba böleginiň Aşgabatda we onuň töwereginde oturdylýandygy aýdylýar.

Resmi çäreleriň çäginde täze agaçlaryň ekilmegi bilen bilelikde onlarça ýyllap ösüp oturan ýaprakly agaçlar çapylýar.

Şol bir wagtda-da oturdylýan nahallaryň boý alman köplenç guraýandygyny ýerli synçylar gürrüň beýärler.

Azatlyk Radiosy bu barada aşgabatly synçy Amanmyrat Bugaýewden gürrüň bermegi sorady.

'Täze ekilen müňlerçe agaç gurap otyr'
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:38 0:00

XS
SM
MD
LG