Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň goranmak sekretary Mattis Owganystana bardy


ABŞ-nyň goranmak sekretary Jim Mattis, Kabul, headquarters in the Afghan capital Kabul, 24-nji aprel, 2017

ABŞ-nyň goranmak sekretary Jim Mattis 24-nji aprelde öňünden yglan edilmedik sapar bilen Owganystana bardy we “Talybana” hem beýleki söweşijilere garşy göreş bilen bagly zerurlyklary öwrendi.

Mattisiň Kabulda owgan resmileri we ABŞ-nyň harbylary bilen duşuşmagyna garaşylýar.

Onuň sapary Owganystanyň goranmak ministri Abdullah Habibiniň we Owganystanyň goşunynyň ýolbaşçysynyň 21-nji aprelde “Talybanyň” owgan goşunyň bazasyna hüjüm edip, onlarça esgeri öldürmegi sebäpli wezipelerinden çekilmegine gabat geldi.

Goranmak ministrligi Mazar-e Şarifde bolan hüjüm zerarly 100-den gowrak adamyň heläk bolandygyny ýa-da ýaralanandygyny aýtdy, emma Kabulyň resmileri 130-dan gowrak adamyň wepat bolandygyny AÝ/AR-na aýtdylar.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň administrasiýasy Owganystan boýunça öz strategiýasyny düzmäge synanyşýar.

“Talybanyň” söweşijileri 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýurduň uly bölegini öz gözegçiliginde saklaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG