Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýede okaýan dünýä türkmenlerini birleşdirýän we aýyrýan meseleler


Türkmen studentleri

Türkiýe diňe bir türkmenistanly däl, şol bir wagtyň özünde dürli ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmen ýaşlarynyň hem bilim almak üçin ýykgyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär.

Eýsem, Türkiýede bilim alýan dünýä türkmenleriniň özara gatnaşygy nähili? Olaryň özara gatnaşygyna päsgelçilik döredýän bir ýagdaý barmy? Dünýä türkmenleriniň gatnaşygynyň ösmeginde studentleriň nähili roly bar?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda şu soraglara jogap agtardy.

Türkiýede okaýan türkmenistanly studettler Gözel we Myrat, türkiýeli türkmen studenti Orazgeldi, owganystanly türkmen studenti Esadulla dagy bu ugurda öz tejribelerini gürrüň berýärler.

Gepleşigi diňläp, öz tejribeleriňizi aşakdaky foruma teswir görnüşinde galdyryp bilersiňiz.

Türkiýede okaýan dünýä türkmenlerini birleşdirýän we aýyrýan meseleler
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG