Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistana dolanyp, yzyňa çykmak üçin näme etmeli?


Aşgabat, halkara aeroport

Türkmenistanyň köne pasporty bilen ýurda dolanýanlaryň soň yzyna, maşgalasynyň ýanyna ýa-da işine goýberilmeýändigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny Türkmenistandan yzyna dolanyp biýän we bilmeýänler raýatlara gönükdirýär.

Gepleşigiň myhmanlary golaýda Türkmenistandan Türkiýä yzyna dolanyp gelen Bahar bilen köne pasporty bilen Türkmenistana, öz dogduk ýurda gitmek islemeýän Arzuw öz tejribelerini dünýä türkmenlerine gürrüň berýärler.

Gepleşigi diňläp, bu meseledäki pikir-tejribeleriňizi dünýä türkmenleri bilen paýlaşmak üçin aşakdaky forumda teswir görnüşinde galdyryp bilersiňiz.​

Türkmenistana dolanyp, yzyňa çykmak üçin näme etmeli?
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG