Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet Türkiýeden azyk önümleriniň importyna çäklendirmeleri ýatyrdy


Orsýetiň we Türkiýäniň prezidentleri Wladimir Putin (ç) we Rejep Taýyp Erdogan (s), Soçi, 3-nji maý, 2017.

Orsýetiň Türkiýeden azyk önümleriniň birnäçe görnüşiniň import edilmegine girizen çäklendirmeleri ýatyrmagy 2015-nji ýylda Türkiýäniň orsýet uçaryny urup gaçyrmagyndan soň iki ýurduň bozulan aragatnaşyklaryny dikeltmek boýunça ädilen nobatdaky ädim boldy.

Premýer-ministr Dmitriý Medwedew tarapyndan gol çekilip, 2-nji iýunda hökümetiň websaýtynda çap edilen karara görä, Türkiýeden towuk etiniň, hyýaryň, şetdalynyň, üzümiň, almanyň we ýene brinäçe miwäniň importyna gadagançylyk aradan aýrylýar.

31-nji maýda prezident Wladimir Putin türkiýeli işgärleri işe almak we türk şirketleri baradaky çäklendirmeleri ýatyrýan karara gol çekdi.

Orsýetiň Türkiýäniň azyk önümerine garşy sanksiýalary girizmek çäresi, türk söweşiji uçarynyň 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Siriýa bilen serhedinde orsýet uçaryny urup, ýere gaçyrmagyndan soň amala aşyrylypdy.

Şol döwürden bäri Putin we Erdogan iki ýurduň gatnaşyklaryny gowulandyrmak ugrunda ençeme ädim ädipdi. Olar 3-nji maýda Soçide duşuşyk geçirdiler.

XS
SM
MD
LG