Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gunduzyň esasy etraby "Talybandan" yzyna alyndy


Owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzalary, Gunduz, 16-njy maý, 2017

Owgan howpsuzlyk güýçleri demirgazykdaky Gunduz welaýatynyň esasy etrabyny, talyban jeňçileri bilen bir hepde gazaply söweşden soň yzyna aldy diýip, ýerli resmiler aýtdylar.

Gunduzyň Ymam Saheb etraby jeňçilerden arassalandy diýip, polisiýanyň başlygy Abdul Hamid Hamidi 10-njy iýunda aýtdy.

Hamidi Gunduzda “Talybanyň” hatarynda daşary ýurtly söweşijileriň - pakistanlylaryň, çeçenleriň, täjikleriň we özbekleriň hem söweşýändigini gürrüň berdi.

Şeýle-de ol howpsuzlyk reýdleriniň dowam edýändigini sözüne goşdy. Ymam Sahebdäki ýerli ýaşaýjylar söweş mahalynda öz jaýlaryna düýpli zyýan ýetirlendigini aýdýarlar we hökümetiň özlerine täze jaý gurup bermegini talap edýärler. .

XS
SM
MD
LG