Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýedäki türkmen migrantlary näme üçin dini toparlara goşulýar?


Türkiýe, Stambulyň Taksim skwerinde namaz okaýçan protestçi, 2013 ý.

Türkiýäniň migrasiýa gullugynyň beýannamasyna görä, ýu ýurtda diňe 2015-nji ýyldan bäri hasaba alnan bikanun türkmenistanly migrantlaryň sany 200 müňe baryp ýetýär we olaryň arasynda her dürli dini toparlar bilen gatnaşyk gurýanlar-da bar.

Azatlyk Radiosy, redaksiýa gelip gowuşýan köp sanly islegleri nazarda tutup, "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň dini toparlar bilen gatnaşygyna gönükdirýär.

Gepleşigiň myhmanlary (Stambulda işläp ýören Rozubaý bilen Maýa) türkmen migrantlarynyň dini toparlar bilen gatnaşygy barasynda gören-eşidenlerini we şaýat bolan wakalaryny dünýä türkmenleri bilen paýlaşýarlar.

Gepleşigi diňläp, bu temadaky öz tejribeleriňizi hem aşakdaky forumda teswir görnüşinde galdyryp bilersiňiz.

Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň dini toparlar bilen gatnaşyklary
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (11)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG