Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni bellenildi

6-njy iýulda Aşgabatda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Garaşsyzlyk güni bellenildi.
Köpräk görkez

Çärä Türkmenistandaky daşary ýurt ilçihanalarynyň we türkmen hökümetiniň birnäçe wekilleri çagyryldy.
1

Çärä Türkmenistandaky daşary ýurt ilçihanalarynyň we türkmen hökümetiniň birnäçe wekilleri çagyryldy.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Allan Mastard we türkmen parlamentiniň başlygy Akja Nurberdiýewa.
2

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Allan Mastard we türkmen parlamentiniň başlygy Akja Nurberdiýewa.

3
Çärä gelen myhmanlara dürli tagamlar hödür edildi.
5

Çärä gelen myhmanlara dürli tagamlar hödür edildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG