Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp Eýranyň amerikan raýatlaryny boşatmasa 'çynlakaý netijeler' bilen ýüzbe-ýüz boljagyny duýdurdy


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Eýranyň “adalatsyz tussag edilen” amerikan raýatlarynyň ählisini boşadyp, ýurduna goýbermedik ýagdaýynda “täze we çynlakaý netijeler” bilen ýüzbe-ýüz boljagyny duýdurdy.

Tramp Tährany on ýyl mundan ozal Eýranda ýitirim edilen ABŞ-nyň Federal derňew býurosynyň öňki agenti Robert Lewinsony, biznesmenler Siamak Namazini we onuň kakasy Bakueri, şeýle-de “Eýranda adalatsyz tussag edilen ähli beýleki amerikan raýatlary” gaýdyp bermäge ündedi.

“Kyrk ýyl çemesi Eýran tussaglygy we zamunlygy döwlet syýasatynyň guraly hökmünde ulanyp gelýär we ýaňy-ýakynda Ksiyue Wangy on ýyl türmä höküm etmegi bilen bu tejribesini şu günki güne çenli dowam etdirýär” diýip, Ak Tam öz beýanatynda aýtdy we Eýranda geçen dynç günlerinde içalyçylykda aýyplanyp, türmä höküm edilen prinstonly alymyň işini agzady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG