Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek üçin onlarça adam hasaba alyndy


Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew

Gyrgyzystanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek üçin 59 adam saýlaw komissiýasyna arza berdi.

Olardan sekiz adam syýasy partiýalardan we 48 adam özbaşdak diýip, saýlaw komissiýasy 31-nji iýulda dalaşgär bolmaga ýüz tutanlary hasaba almak üçin kesgitlenen wagt möhletiniň dolan güni yglan etdi.

Prezidentlige kandidat bolmaga dalaş edýän her bir hasaba alnan adam özüni goldaýan azyndan 30 müň adamyň goluny toplamaly bolar, şeýle-de 1 million som (14 600 amerikan dollary) möçberinde depozit tölemeli we gyrgyz dili boýunça synagdan geçmeli bolar.

Oppozisiýanyň Ata-Meken partiýasy tarapyndan dalaşgär hökmünde saýlanan Omurbek Tekebaýew para almakda aýyplanyp sud edilýär. Saýlaw komissiýasy onuň dalaşgär bolmak üçin hasaba alynmagy hakyndaky arzasyny ret etdi.

31-nji iýulda Tekebaýewiň ençeme tarapdary onuň dalaşgär bolmak üçin hasaba alynmagyny talap edip, açlyk yglan etdi.

XS
SM
MD
LG