Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Barselonada 13 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümçini gözlegi Ýewropa ýaýbaňlandy


Barselona

Barselonada 13 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümçini gözlemek boýunça işler tutuş Ýewropa ýaýbaňlandy diýip, Ispaniýanyň Kataloniýa regionynyň hökümeti habar berdi.

Ispaniýanyň demirgazyk regionynyň içeri işler boýunça resmisi Joakuim Fornyň 21-nji awgustda aýtmagyna görä, “bar subutnamalar” märekäniň üstüne süren ulagyň sürüjisiniň 22 ýaşly marokkoly Younes Abouýakoubdygyny görkezýär.

Häkimiýetler Abouýaakoubyň ýurduň daşyna, Frasiýa geçendigini anyk aýdyp bilmeýändigini belleýärler.

17-nji awgustda Barselonada bolan hüjümiň yzýany ýene bir hüjüm Kabrilis atly ýerde amala aşyryldy, hüjümçileriň märekäniň üstüne awtoulagyny sürüp adamlary pyçaklap başlamagy zerarly bir zenan wepat boldy.

21-nji awgustda bolan hüjüm zerarly wepat bolanlaryň sany 15 adama ýetdi.

20-nji awgustda polisiýa terrorçy bolmakda güman edilýän 12 adamyň, şol sanda Abouýaakoubyň gözlenýändigini mälim edipdi. Hüjümçilerden dört adam tussag edildi we bäş adam Kambrilisde atylyp öldürildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG