Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropanyň Adalat sudy Wengriýanyň, Slowakiýanyň migrant kwotasyna garşy işini ret etdi


Gresiýanyň Lesbos adasyndaky bosgunlar lageri, 19-njy sentýabr, 2016

Ýewropanyň Adalat sudy Ýewropa Bileleşiginiň (ÝB) başpena gözleýänleri ýerleşdirmek hakynda girizen hökmany kwotasyna garşy Wengriýanyň we Slowakiýanyň gozgan sud işini doly ret etdi.

Suduň 6-njy sentýabrda çykaran kararynda ÝB-niň ýerleşdirmek boýunça kararynyň “Gresiýanyň we Italiýanyň 2015-nji ýylyň migrasiýa krizisiniň netijelerinden saplanmagyna doly laýyk gelýändigi we deňagramlydygy” aýdylýar.

Iýul aýynda edilen we kanun güýji bolmadyk kararyň yzýany sud tarapyndan çykarylan bu netije başpena gözleýänleri kabul etmek meselesinde Budapeşte we Bratislawa basyş edýär, şeýle-de onuň has köp ýiridiki netijeleri hem jerimeleri göz öňünde tutmagy mümkin.

Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjarto suduň kararyny “doly kabul ederlikli däl” diýip atlandyrdy.

Wengriýa we Slowakiýa Ýewropa Bileleşigiň her bir agza ýurdunyň belli bir sanly bosgunlary ýerleşdirmelidigi hakynda 2015-nji ýylda çykaran kararynyň bikanundygyny aýdypdy we kwotalaryň ýatyrylmagyny talap edipdi.

2015-nji ýylda ÝB-niň içeri işler ministrleri Italiýada w Gresiýada ýerleşýän 12000 müň migranty iki ýylyň dowamynda beýleki ýurtlarda ýerleşdirmek kararyna gelipdi. Wengriýa üçin kwotanyň 1294 adamdan, Slowakia üçin 802 adamdan ybaratdygy aýdylypdy.

XS
SM
MD
LG