Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan elektron maglumat merkezini döretmegi planlaşdyrýar


Aşgabat, TDH-nyň studentleri

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakyndaky” karara gol çekdi.

Resmi medianyň maglumatyna görä, bu karar esasynda Bilim ministrliginiň täzeçil maglumat merkezini, elektron bilim gorlaryny özünde jemleýän hyzmat merkezini döretmek planlaşdyrýar.

“Merkezde döwrebap elektron okuw-usuly toplumlary, şol sanda elektron okuw kitaplary, gollanmalary, wideo-audio materiallar, interaktiw-multimediýa programmalary we beýlekiler işlenip taýýarlanylar” diýip, döwlet eýeçiligindäki TDH habar gullugy habar berýär.

Şeýle-de bu merkezde dünýäniň ylym-bilim täzelikleriniň öwreniljegi, ensiklopediýalaryň we sözlükleriň dörediljegi aýdylýar.

Türkmenistanda sowet döwründen gelýän senzurynyň saklanyp galmagy, internet hyzmatynyň haýallygy we gymmatlygy netijesinde ýerli ilatyň, şol sanda okuwçylaryň we studentleriň, alymlaryň, mugallymlaryň, lukmanlaryň, inženerleriň... dünýäniň internet mümkinçiliklerinden, ylym-bilim täzeliklerinden wagtynda we ýeterlik habarly bolup bilmeýändigi aýdylýar.

XS
SM
MD
LG