Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Donald Tramp BMG-ni reformirlemek boýunça deklarasiýa goşular


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, 15-nji sentýabr, 2017

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp 18-nji sentýabrda BMG-niň Nýu Ýorkdaky baş edarasynda geçiriljek duşuşykda guramany reformirlemek üçin global derejede goldawa eýe bolmak ugrunda hereket eder.

BMG-ni ýygy-ýygydan tankyt edýän Tramp bu iri halkara guramasyny özgertmek boýunça öz garaýyşlaryny mälim eder. Tramp 193 agzaly BMG-niň Baş Asambleýasynyň 19-25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýyllyk maslahatynda prezident wezipesinde ilkinji gezek çykyş eder.

Tramp BMG-niň reformasy barada Baş sekretary Antonio Guterresiň we dünýäniň 120 ýurdunyň gol çekjek deklarasiýasyna goşular.

ABŞ BMG-niň maliýe üpjünçiligine iň köp goşant goşýan ýurt hökmünde maliýe goşandygyny çäklendirjegini duýdurdy, Gutters munuň gurama üçin “çözüp bolmajak” problemalary döretjekdigini aýtdy.

Iýun aýynda Baş Assambleýa guramanyň parahatçylygy saklamak boýunça 8 milliard dollarlyk ýyllyk býujetini 600 million dollar möçberinde azaltmak boýunça ses berdi.

Şu ýyl Baş Assambleýanyň ýyllyk maslahatyna 130 çemesi ýurduň liderleri gatnaşar.

XS
SM
MD
LG