Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Atambaýew gyrgyz-özbek serhediniň 85%-ni kesgitlemek barada kanuna gol çekdi


Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew (s) we Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew (ç), Bişkek, 5-nji sentýabr, 2017

Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew ýurdunyň Özbegistan bilen arasyndaky 1280 kilometrlik serhediniň 85%-ni kesgitlemek barada kanuna gol çekdi.

2-nji oktýabrda gol çekilen kanuna görä, iki sany öňki sowet ýurdunyň arasyndaky 1170.53 kilometrlik serhet häzirki wagtda doly kesgitlenen hasaplanylýar

Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň arasyndaky serhet problemasy olaryň 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň yzýany yglan eden garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan bäri saklanyp gelýär.

Ýurtlaryň serhet ýakasynda konfliktleriň ençemesi döräpdi, şol sanda ok atyşyklar we zorluklar emele gelipdi.

Gyrgyz-özbek serhediniň 85%-ni kesgitlemek boýunça ylalaşyk 5-nji sentýabrda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Gyrgyzystana saparynyň dowamynda baglaşylypdy. Gyrgyzystanyň parlamenti ylalaşygy 28-nji sentýabrda tassyklapdy. Heniz kesgitlenmän dawaly bolmagynda galýan serhet bölekleri Özbegistanyň Gyrgyzystandaky Soh we Şahimardan territoriýalaryna we Gyrgyzystanyň Özbegistandaky Barak eksklawyna degişli.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG