Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistanyň we Gyrgyzystanyň prezidenti Daşkentde duşuşdylar


Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew (ç) we Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew (s), Daşkent, 5-nji oktýabr, 2017.

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Gyrgyzystanyň prezidenti Almazbek Atambaýew 5-nji oktýabrda Daşkentde geçiren duşuşygynda öz ýurtlarynyň has ýakyn hyzmatdaşlyga taýýardygyny aýtdylar.

Mirziýoýew Atambaýew bilen gepleşiklerinde Özbegistanyň we Gyrgyzystanyň “örän gysga wagtyň dowamynda” hyzmatdaşlygyň örän ýokary derejesine ýetmegi başarandygyny belledi.

Mirziýoýew geçen aýda Gyrgyzystana eden saparyndan bäri iki ýuruň arasyndaky serhet geçelgeleriniň ençemesiniň gaýtadan açylandygyny belledi.

Atambaýewiň häzirki saparynyň öňýanynda Mirziýoýew iki ýurtduň arasyndaky 1280 kilometrlik serhediň 85%-tiniň kesgitlenmegi barada karara gol çekdi.

Şuňa meňzeş kanuna Atambaýew 2-nji okýabrda gol çekipdi. Geçen aýda iki ýurduň baştutanlary goňşy ýurtlaryň özara serhedi kesgitlemek barada ylalaşyga gol çekipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň yzýany serhet meselesi ýurtlaryň gatnaşyklarynda dawaly meseleriň biri bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG