Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Sobçak syýasy tussaglary boşatmaga çagyrdy


Kseniýa Sobçak

Russiýada telewideniýe habarçysy we oppozisiýa syýasatçysy Kseniýa Sobçak syýasy tussaglary boşatmaga çagyrdy. Sobçak geçen hepde martda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşjakdygy barada yglan edipdi.

Moskwada geçiren metbugat ýygnagynyň dowamynda Sobçak syýasy tussaglar diýip häsiýetlendirýän şahsyýetleri barada wideo görkezdi.

Şeýle-de, 35 ýaşly Sobçak özüniň topary bilen tanyşdyrdy.

Prezident Wladimir Putin dördünji möhlete prezidentlige dalaş edip biljekdigini ýaňzatsa-da, bu barada göni çykyş etmändi. Eger-de Putin saýlawlara gatnaşsa, onuň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanjakdygy aýdylýar.

XS
SM
MD
LG