Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yragyň hökümeti Kürdüstan regionynyň Türkiýe bilen serhet geçelgesini öz gözegçiligine aldy


Yragyň we Türkiýäniň serhedindäki Habur geçelgesi, 25-nji sentýabr, 2017

Yragyň hökümet güýçleri Türkiýäniň Yragyň Kürdüstan regiony bilen esasy serhet geçelgesini öz gözegçiligine aldy diýip, Türkiýäniň premýer-ministri Binali Ýildirim aýtdy.

“Ibrahim Al Halil” serhet geçelgesi "Yragyň merkezi hökümetiniň eline geçdi” diýip, Ýildirim 31-nji oktýabrda Ankarada telewideniýede eden çykyşynda aýtdy.

Ol häzirki wagtda serhet gözegçiliginiň Yragyň we Türkiýäniň resmileri tarapyndan amala aşyrylýandygyny habar berdi.

Yragyň Kürdüstan regiony geçen aýda öz garaşsyzlygy boýunça referendum geçirmeginiň yzýany öz-özüni üzňeleşdirip başlady. Yrak, Türkiýe, Eýran we kürtleriň günbatarly ýaranlary bu referenduma garşy çykyş edipdi.

Yragyň goşuny ýurduň Türkiýe bilen serhedinde öz harbylaryny ýerleşdirdi.

Munuň bilen bir wagtda Yragyň harbylarynyň ýaýradan beýanatynda, Bagdadyň Kürdüstanyň Siriýa bilen sepleşýän serhetlerinde hem gözegçiligini güýçlendirmäge taýýarlanýandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG