Sepleriň elýeterliligi

Hepdäniň jemi – 18.11.2017.


Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda lukmanlaryň bilim derejesi, daşary ýurtlarda okaýan studentler we olaryň maliýe goldawy, syýasat we alaja ýüplügiň, at boýnuna dakylýan doga bagynyň ‘başdan geçirenleri’ baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.

XS
SM
MD
LG