Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Palestinanylar, Waşingtondaky ofisleri ýapylsa, ABŞ bilen gatnaşygy kesjegini aýdýar


Palestinanyň uly derejeli gepleşikçisi Saýeb Erekat. Arhiw suraty

Palestin liderleri 18-nji noýabrda, eger-de ABŞ Palestin Azat ediş guramasynyň Waşingtondaky ofisini ýapmak haýbatyny iş ýüzüne geçirse, özleriniň Birleşen Ştatlar bilen eýdän gatnaşyklaryny togtatjakdyklaryny aýtdylar.

Bu dawa ABŞ adminstrasiýasy 17-nji noýabrda Palestinanyň Halkara adalat sudunda Ysraýyla garşy bildirýän aýyplamalary ABŞ-nyň kanunyny bozýar we ony Palestin azat ediş guramasynyň ofisini ýapmaga mejbur edýär diýeninden soň güýçlendi.

Palestinanyň uly derejeli gepleşikçisi Saýeb Erekat 18-nji noýabrda ABŞ-nyň bu kararynyň “örän şowsuz we kabul ederliksiz” bolandygyny aýtdy.

Ol Waşingtony “özleriniň gutarnykly ylalaşyk gazanmak üçin hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýan wagtlarynda” Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netanýahuyň hökümetiniň basyşyna ýan bermekde aýyplady.

Tramp adminstrasiýasy Erekatyň sözlerine bada-bat jogap gaýtarmady, emma resmiler biraz öň bu çäräniň Palestinalylara basyş görkezmek üçin görülmeýändigini, eýsem ABŞ kanunynyň netijesidigini aýtdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG