Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin, Tramp Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy bilen bagly krizisi maslahat etdiler


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin (ç) we ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp (s), Danang, 11-nji noýabr, 2017

Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin we ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp telefon gepleşiginde Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasynyň daşyndaky krizis boýunça pikir alyşdylar. Şeýle-de gepleşigiň dowamynda Tramp ABŞ-nyň ykdysadyýetini dolandyrmagyny makullamagy üçin Putine minnetdarlyk bildirdi.

Iki döwletiň baştutanlary “birnäçe krizis zonasyndaky ýagdaýlary” maslahat etdiler , “Koreýa ýarymadasyndaky ýadro meselesini çözmeklige üns berdiler” diýip, Kremliň 14-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar we bu telefon gepleşigini Trampyň inisiatiwasy bilen geçirilendigi bellenýär.

Ak Tam taraplaryň “Demirgazyk Koreýada örän howply ýagdaýy çözmek ugrunda bile işleşmegi maslahat edendigini” aýtdy.

Ak Tam Trampyň Putiniň ýyllyk konferensiýasynda ony gorap we makullap aýdan sözlerine minnetdarlyk bildirendigini nygtady.

Putin 14-nji dekabrda eden çykyşynda Trampyň döwlet başyna geçeli bäri ABŞ-nyň bazarlarynda ýiti ösüşiň bolandygyny belläp, munuň Trampyň prezidentliginiň ilkinji ýylynda “uly üstünliginiň” subutnamasy bolup durýandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG