Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanyň Ýokary sudy ozalky prezidentleriň jogapkärçilige çekilmezlik durumyny bikanun hasaplaýar


Geçen ýyl prezidentlikden giden Atambaýew häzirki prezident bilen oňuşmaýar.

Gyrgyzystanyň Ýokary sudy ýurduň ozalky prezidentleriniň peýdalanýan eldegrilmesizliginiň konustitusiýa laýyk gelmeýändigi barada karar çykardy.

Suduň konstitusiýa palatasy 3-nji oktýabrda karar çykaryp, hökümetiň ozalky prezidentleriň kanun jogapkärçiligine çekilmezligi baradaky azatlyklaryna düzediş girizilmegini buýurdy.

Gyrgyzystanyň öňki liderleriniň häzir diňe ikisi ozalky prezidentiň resmi durumyndan peýdalanýar, olar Roza Otunbaýewa (2010-2011) we Almazbek Atambaýew (2011-2017).

Beýleki iki öňki prezident - Askar Akaýewwe Kurmanbek Bakiýew, degişlilikde 2005-nji we 2010-njy ýyllarda bolan anti-hökümet protestlerinden soň ýurtdan gaçyp, bu durumdan mahrum edildi.

Olaryň ikisi-de gaýybana, dürli aýyplamalar, şol sanda korrupsiýa, wezipeden peýdalanmak aýyplamalary esasynda, uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edildi.

Geçen ýylyň noýabrynda prezidentlikden giden Atambaýew häzirki prezident Sooronbaý Žeenbekow bilen oňuşmaýar.

XS
SM
MD
LG