Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

‘Täjik teatrynyň enesi’, aktrisa Kosimowa 100 ýaşynda aradan çykdy


Muşarrafa Kosimowa

“Täjik teatrynyň enesi” hökmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Muşarrafa Kosimowa 100 ýaşynda aradan çykdy.

Kosimowanyň agtygy, žurnalist Şamsiýa Kosimiň 2-nji aprelde Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, onuň enesi gijäň ýary Duşenbede aradan çykypdyr.

Täjigistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orumbekzoda Kosimowanyň ölüminiň “täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny” aýtdy.

1918-nji ýylda Özbegistanyň Samarkant şäherinde doglan Kosimowa öz karýerasyna 1937-nji ýylda Duşenbedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy.

Ol “Toý”, “Eje”, “Durmuş we söýgi” hem-de “Men hat ýazdym” ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlyga eýe bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG