Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen baş diplomaty Daşkende sapar eder


Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Reşit Meredow 15-16-njy noýabr aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkende sapar eder.

Ol özbek paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşar. Bu baradaky degişli buýruga türkmen prezidenti 13-nji noýabrda gol goýdy.

Özbek habar serişdeleriniň ýurduň Daşary işler ministrligine salgylanyp berýän maglumatyna görä, gepleşikleriň dowamynda özara regional hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmegiň we pugtalandyrmagyň perespektiwalary maslahat ediler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG