Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň futbol komandasy Katardaky türgenleşik sessiýalaryny goýbolsun edýär


ABŞ ýolbaşçylygyndaky koalsiýa Yrak goşunlaryna berýän tälimini togtatdy.

ABŞ erkekleriniň futbol komandasy ýanwarda Dohada, Katarda planlaşdyrylan türgenleşiklerini Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasynda, “sebitdäki ýagdaýlar bilen baglylykda” goýbolsun edendigini aýtdy.

ABŞ-nyň Futbol federasiýasy bu beýanaty 3-nji ýanwarda, ABŞ harbylarynyň Yraga uran zarbasy esasynda bu ýere gelen eýranly general öldürilenden soňra etdi.

Eýran ar almagy wada berdi. ABŞ komandasy Dohada 5-nji ýanwardan 25-nji ýanwara çenli aralykda türgenleşik geçmegi planlaşdyrypdy.

Katar futbol boýunça 2022-nji ýylda geçiriljek dünýe çempionatynyň beýemçisi bolup durýar. ABŞ futbolçylary pars aýlagy ýurdundaky türgenleşiklerini biraz soň geçirmegi karar etdiler.

Şu aralykda, howp-hatar derejesiniň ýokarlanmagy bilen, ABŞ ýolbaşçylygyndaky koalsiýasynyň Yrak goşunlaryna berýän täliminiň hem togtadylandygy habar berildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG