Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanyň syýasy bäsdeşleriniň ikisi-de özlerini prezident yglan etdi


Aşraf Gani (çepde) we Abdullah Abdullah

Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani we onuň garşydaşy, ýurduň baş dolandyryjysy Abdullah Abdullah 9-njy martda Kabulda geçirilen parallel dabaralarda özlerini aýry-aýrylykda prezident diýip yglan etdiler.

Kabulyň merkezinde, biri-biriniň gapdalynda ýerleşýän köşklerde geçirilen inaugurasiýa dabaralaryna ýüzlerçe myhman gatnaşdy.

Birleşen Ştatlaryň Owganystan boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzad we ABŞ-nyň liderligindäki halkara güýçleriň komandiri, general Skot Miller (Scott Miller) Ganiniň inaugurasiýa dabarasyna gatnaşdylar.

Ilkibada taraplar kasam ediş dabaralaryny Kabul wagty bilen sagat 13:00-a çenli yza süýşürmek barada ylalaşypdylar. Ýöne Zalmaý Halilzadyň hem gatnaşmagynda geçirilen soňky gepleşiklerde krizisi çözmek başa barmady.

Bu dawa Owganystanyň geçen ýylyň 28-nji sentýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerinden gözbaş alýar.

Şu ýylyň fewralynda Owganystanyň Garaşsyz Saýlaw Komissiýasy saýlawlarda prezident Aşraf Ganiniň ikinji möhlete saýlanandygyny yglan edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG