Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Prezident Berdimuhamedow Lebap welaýatyna saparda


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Prezident Berdimuhamedow Lebap welaýatynda saparda diýip, Türkmen döwlet harabar gullugy 12-nji martda habar berdi.

Maglumata görä, Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş sapary bilen barypdyr.

"Döwlet baştutanynyň ýurduň gündogar regionynda bolan wagtynda welaýatyň senagat taýdan ösüşine degişli meseleler, şeýle-de dürli proýektler, şol sanda täze kärhanalaryň gurluşygy maslahat ediler, diýip TDH habar berýär.

Geçen gezek Türkmenistanyň prezidenti Lebap welaýatyna 21-nji fewralda barypdy we Türkmenabatda täze gurlan baş metjidiň açylyş dabarasyna gatnaşypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG