Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran koronawirusyň öňüni almak üçin 85 müň tussagy türmeden boşadýar


Koronawirusdan kesellän näsag, Eýran, 8-nji mart, 2020

Eýran koronawirusyň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen türmelerinden 85 müň tussagy wagtlaýyn boşadýar.

Adalat ministrliginiň metbugat wekili Gholamhossein Esmailiniň 17-nji martda aýtmagyna görä, türmeden boşadylan bendileriň arasynda syýasy tussaglar hem bolar.

"Boşadylanlaryň 50% çemesi howpsuzlyk bilen baglylykda tussag edilenler. Şeýle-de, tussaghanalarda keselçiligiň ýaýramazlygy üçin öňüni alyş çäreler görülýär" diýip, Esmaili aýtdy, emma jikme-jikleri mälim etmedi.

Eýranda 19-njy fewraldan bäri koronawisurdan 853 adam wepat boldy, jemi kesellänleriň sany 15 000 töwereginde tassyklandy. Eýran Hytaýyň daşynda kesellänleriň sany boýunça dünýäde ikinji ýerde durýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG