Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Italiýa koronawirus krizisi zerarly çäklendirmelerini dowam etdirýär


Koronawir karantini (illýustrasiýa suraty)

Ýewropada koronawirusyň pandemiýasyndan iň uly ýitgi çeken Italiýa 10-njy martda girizen çäklendirmeleriniň möhletini uzaldýandygyny yglan etdi. Bu ýurtda koronawirusdan ýogalanlaryň sany ýene esli artdy.

"Alnyp barylýan çäreler ... olaryň başdaky möhletinden uzaldylmaly" diýip Italiýanyň premýer-ministri Giuseppe Conte 19-njy martda ýurduň "Corriere della Sera" gazetine beren interwýusynda aýtdy.

Italiýada 3-nji aprele çenli girizilen häzirki çäklendirmeler ýerli ilata diňe işe barmak, saglyk ýagdaýy ýa-da adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli köçä çykmagy rugsat berýär. Azyk satýan dükanlardan we dermanhanalardan başga dükanlaryň köpüsi 25-nji marta çenli ýapyk galýar.

Italiýada koronawirusdan ýogalan adamlaryň sany koronawirusyň dekabrda ýüze çykan ýeri Hytaýyňky bilen deňledi. 19-njy martda Italiýada ýene 475 adam ýogaldy we ölenleriň sany 2 900 adama ýetdi. Italiýadan 23 esse has köp ilatly Hytaýda şu wagta çenli 3 200 adam koronawirusdan ýogaldy.

Adam ýitgisi iň ýokary ýurtlaryň ýene biri Eýranda 1000-den gowrak adam koronawirusdan ýogaldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG